OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJE PUTEM USLUGE WEB SHOP, PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA, PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA - Karlić Tartufi

OPĆI UVJETI KORIŠTENJA I PRODAJE PUTEM USLUGE WEB SHOP, PRAVILA PRIVATNOSTI I ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA, PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

Web stranicu “karlictartufi.shop” pokrenuo je i uređuje društvo GIR d.o.o. sa sjedištem u Buzetu, Paladini 14, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta upisa MBS: 040133568, OIB: 24638078222, te se ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju na sve ugovore o prodaji proizvoda iz asortimana trgovačkog društva GIR d.o.o. na web stranici “karlictartufi.shop” i njihov su sastavni dio.I. OPĆE ODREDBE

 • Ovim se Općim uvjetima uređuje korištenje web stranice “karlictartufi.shop” društva GIR d.o.o. i korištenja usluge WEBSHOP od strane korisnika.
 • U Općim uvjetima pojam “Korisnik” označava svaku fizičku osobu sa prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske koja pristupa web stranicama dok izraz “WEBSHOP usluga” predstavlja uslugu koja omogućuje korisnicima kupnju proizvoda GIR d.o.o. putem web stranice.
 • Pristupom web stranici putem odgovarajućeg tehničkog sredstva pristupa i njihovim korištenjem svaki korisnik se obvezuje poštivati ove Opće uvjete i pristaje da se na njega primjenjuju odredbe ovih Općih uvjeta.


II. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 • Prilikom procesa narudžbe proizvoda na web stranici, korisnici će biti obvezni dati GIR d.o.o. zatražene osobne podatke. U slučaju davanja osobnih podataka, smatrat će se da su korisnici pristali na uvjete korištenja osobnih podataka predviđene ovim Općim uvjetima, a temeljem kojih se određenim osobama daje pravo da prikupljaju, koriste, obrađuju i prenose osobne podatke potrebne za korištenje web stranica.
 • Označavanjem odgovarajućih polja na web stranici smatra se da korisnik pristaje na prikupljanje, korištenje, obradu i prenošenje osobnih podataka potrebnih za korištenje web stranice, uključujući, ali se ne ograničavajući na:
  1. suglasnost da GIR d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da GIR d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i GIR d.o.o., te sprječavanja eventualnih zlouporaba;
  2. potrebe što boljeg uvida i razumijevanja pojedinačnih potreba i zahtjeva korisnika kao i razvijanja mogućnosti što kvalitetnijeg pružanja svih usluga GIR d.o.o. na zadovoljstvo korisnika;
  3. davanje podataka drugim osobama potrebnim za izvršenje gore navedenih svrha;
 • GIR d.o.o. će čuvati osobne podatke samo koliko je to potrebno za svrhe predviđene ovim Općim uvjetima. Nakon proteka tog vremena osobni podaci će se uništiti, izbrisati ili učiniti anonimnima na način koji osigurava da se zadrži sigurnost osobnih podataka.
 • GIR d.o.o. neće neovlašteno razotkriti osobne podatke korisnika trećim osobama.
 • GIR d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu, koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka, kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.
 • GIR d.o.o. će omogućiti korisnicima pristup njihovim osobnim podacima koje posjeduje kako bi osigurao da su osobni podaci točni, potpuni i ažurirani. Ukoliko korisnici imaju bilo kakvih pitanja vezano uz korištenje osobnih podataka mogu kontaktirati izravno GIR d.o.o.
 • Ukoliko korisnici zatraže brisanje njihovih osobnih podataka, GIR d.o.o. će takve podatke ukloniti, no time pristaju da će im biti onemogućen pristup određenim sadržajima na web stranici.
 • Korisnik jamči da su podaci koje je upisao potpuni, istiniti, točni i ažurni.
 • Korisnik zaključenjem postupka narudžbe potvrđuje i izričito izjavljuje:
  1. da u cijelosti prihvaća ove Opće uvjete;
  2. da je dao potpune, točne, istinite i ažurne podatke;
  3. da daje izričitu suglasnost da GIR d.o.o. može sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podataka, obrađivati dane osobne podatke za potrebe vlastitih evidencija i pružanja drugih usluga, potrebe stvaranja baze podataka o kupcima, obavještavanja o novim proizvodima i uslugama, te unapređenja usluga i da GIR d.o.o. navedene podatke može davati trećima u svrhu izvršavanja usluge, zaštite interesa korisnika i GIR d.o.o., te sprječavanja eventualnih zlouporaba.


III. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO, OGRANIČENJA I ODGOVORNOST

 • Korisnik prihvaća da je cjelokupan sadržaj web stranice isključivo vlasništvo GIR d.o.o. ili njegovih ovlaštenika.
 • Korištenjem web stranice korisniku se daje ograničena, neisključiva, neprenosiva i opoziva dozvola za korištenje sadržaja web stranicena način da se iste pregledavaju za osobne svrhe.
 • GIR d.o.o. ne prenosi na korisnika bilo koja prava vezana na sadržaj web stranice, te zabranjuje korištenje sadržaja web stranice, osim kako je to određeno ovim Općim uvjetima i uputama na samoj web stranici.
 • Korisnik osobito nema pravo skidati (download), umnožavati, mijenjati, uređivati, distribuirati, prikazivati, brisati, slati, prodavati, preprodavati, prilagođavati, mijenjati sadržaj, stvarati izvedenice, uključivati na druge internet stranice ili medije ili koristiti na bilo koji način osim za osobne svrhe poštujući pritom autorska prava trećih osoba.
 • Pristupom na web stranicu GIR d.o.o. korisnik se obvezuje da neće:
  1. koristiti web stranicu na bilo koji način koji je protivan pozitivnim propisima;
  2. unositi na web stranicu ili distribuirati putem web stranice bilo kakve sadržaje koji su u protivni zakonima, uključujući, ali se ne ograničavajući na štetne, prijeteće, uznemiravajuće, vulgarne, pornografske sadržaje, diskriminirajuće sadržaje koji šire mržnju i rasnu netrpeljivost ili sadržaje koji povređuju tuđa prava i interese;
  3. mijenjati,brisati ili uništavati bilo kakve podatke na web stranici;
  4. koristiti web stranicu za kršenje prava trećih osoba, uključujući za povredu tajne, prava intelektualnog vlasništva ili drugog prava ili interesa trećih osoba;
  5. koristiti web stranicu za slanje elektroničke pošte protivne ovim Općim uvjetima;
  6. unositi ili distribuirati putem web stranice bilo kakav nelegalan software, uključujući ali se ne ograničavajući na viruse, spyware, trojane, spamove ili slično.
 • Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka GIR d.o.o. ili na bilo koji način koji može uzrokovati štetu GIR d.o.o. ili bilo kojoj trećoj osobi.
 • Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava te prava trećih osoba.
 • Korištenjem sadržaja ove web stranice korisnik prihvaća sve rizike koji nastaju korištenjem web stranicete prihvaća koristiti sadržaj web stranice isključivo za osobnu uporabu i na vlastitu odgovornost.
 • GIR d.o.o. se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje web stranice, za bilo koje radnje korisnika uporabom ili zlouporabom sadržaja web stranice, te za bilo kakvu štetu koja može nastati korisniku ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja web stranice.
 • Web stranica može sadržavati dokumente, podatke, informacije kao i veze (linkove) do drugih internet stranica kreiranih od strane trećih osoba koje će se, u opsegu u kojem je to razumno potrebno i moguće, kao takve označavati. GIR d.o.o. nema nadzor nad navedenim dokumentima, podacima, informacijama ili drugim Internet stranicama te se u potpunosti odriče svake odgovornosti, uključujući ali ne ograničeno na točnost, potpunost i dostupnost sadržaju na Internet stranicama kreiranim od strane trećih osoba. GIR d.o.o. se odriče svake odgovornosti zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na takvim stranicama trećih osoba, kao i zbog eventualnih proizvoda ili usluga koji su se stekli putem takvih trećih stranica. Neće se smatrati da su takve treće osobe na bilo koji način povezane s GIR d.o.o. samo zbog postojanja veze s web stranicom.
 • GIR d.o.o. zadržava bez najave pravo izmjene sadržaja web stranice, pravo ukidanja web stranice, te pravo ograničavanja pristupa web stranici, te neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena, ukidanja ili ograničavanja.
 • GIR d.o.o. neće biti odgovorna ni za kakve moguće posljedice proizašle iz nedostupnosti web stranice zbog bilo kakvih tehničkih razloga.
 • GIR d.o.o. zadržava pravo promjene cijena svojih proizvoda.
 • GIR d.o.o. zadržava pravo spriječiti pristup web stranici IP adresama, odnosno korisnicima, s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima, te s tog osnova neće snositi nikakvu odgovornost.
 • GIR d.o.o. niti na koji način ne odgovara korisnicima za troškove koje snose korištenjem računalne opreme i telekomunikacijskih sustava radi pristupa web stranicama i WEBSHOP usluzi.


IV. NAČIN ODABIRA I KUPNJE PROIZVODA

 • Korisnik pristaje da se kupnja putem WEBSHOP usluge vrši na način da korisnik kupuje proizvode dostupne putem WEBSHOP usluge kao „Proizvodi“ na način da ih bira na temelju prikazane slike, identifikacijskog broja i/ili oznake i osnovnog opisa proizvoda.
 • Slike proizvoda su samo ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su stvarno dobavljivi. S obzirom na mogućnost individualnog podešavanja monitora na računalu, razlike u percepciji boje proizvoda od strane ljudskog oka i sl. GIR d.o.o. ne jamči potpunu sukladnost boja proizvoda s bojama kako ih korisnik vidi na zaslonu svog monitora. Ukoliko proizvod više nije dostupan na zalihama ili je povučen iz prodaje isto će biti naznačeno odnosno slika proizvoda će biti uklonjena s web stranica.
 • Narudžba proizvoda se vrši elektronskim putem. Naručivanjem proizvoda korisnik postaje kupac. Klikom na ikonu “Dodaj u košaricu”, odabrani proizvod sprema se u virtualnu potrošačku košaricu. U košarici kupac može povećavati broj istog, već kupljenog proizvoda, brisati ili mijenjati odabrane proizvode.
 • Za nastavak postupka i kupovinu odabranih artikala potrebno kliknuti “Plaćanje” gdje se nalaze svi odabrani proizvodi.
 • Roba se smatra naručenom u trenutku kada korisnik (kupac) prođe cijeli predviđeni postupak narudžbe. Po završetku postupka narudžbe, na e-mail adresu koju je korisnik (kupac) istaknuo u postupku narudžbe biti će poslana potvrda da je narudžba zaprimljena.


V. CIJENE I PLAĆANJE

 • Cijene proizvoda izražene su u HRK i EUR te uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV) sukladno zakonima koji se primjenjuju na području Republike Hrvatske, odnosno gdje GIR d.o.o. ima sjedište.
 • Na kupovinu putem WEBSHOP-a GIR d.o.o. može odrediti skupne ili pojedinačne popuste koji se mogu odnositi na određeno vremensko razdoblje ili radi određenih akcijskih prodaja, odnosno određene vrste, grupe ili kategorije proizvoda. Proizvodi na koje se odnose popusti jasno će se naznačiti uz popust koji se odnosi na taj proizvod.
 • GIR d.o.o. zadržava pravo na promjene cijena proizvoda do trenutka potvrde kupovine.
 • Potvrdom kupovine korisnici završavaju postupak kupovine putem WEBSHOP usluge. Ugovor o kupoprodaji smatra se sklopljenim u trenutku potvrde narudžbe.
 • Cijena dostave kupljenih proizvoda nije uključena u iskazanu cijenu proizvoda na web stranicama.
 • Korisnici mogu plaćati proizvode na sljedeće načine:
  1. kreditnim i debitnim karticama karticama
  2. PayPalom
  3. putem internet bankarstva
  4. pouzećem (samo za dostavu unutar Republike Hrvatske)
 • Plaćanje kreditnom karticom omogućeno je direktno uz CorvusPay sustav ili kroz usluge PayPala. CorvusPay i PayPal kao pružaoc usluge naplate kreditnim karticama omogućava plaćanje preko sljedećih kartica: Visa, Mastercard, Maestro, Diners i Discover.
 • Plaćanje kreditnim karticama se obavlja preko sustava Corvus Pay i PayPala.
 • Samo nakon uspješno obavljene autorizacije korisnik može izvršiti ili nastaviti kupovinu putem WEBSHOP usluge. U slučaju neuspješne autorizacije postupak kupovine se prekida.
 • Korisnik zaprima putem elektronske pošte (e-mail) ili web stranice potvrdu da li je autorizacija prošla uspješno ili neuspješno. Korisnik izričito preuzima odgovornost za ispravnost podataka koji su navedeni prilikom procesa narudžbete da su isti potpuni, točni, istiniti i ažurirani.
 • Račun će korisniku biti izdan i poslan zajedno sa robom na adresu koju je korisnik unio prilikom procesa narudžbe.
 • Pri plaćanju na web stranici GIR d.o.o. korisnik koristi CorvusPay – napredni sustav za siguran prihvat platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost kartičnih podataka korisnika već od trenutka kada ih isti upiše u CorvusPay platni formular. Platni podaci prosljeđuju se šifrirano od web preglednika korisnika do banke koja je izdala karticu korisnika. GIR d.o.o. nikada ne dolazi u kontakt s cjelovitim podacima o platnoj kartici korisnika. Također, podaci su nedostupni čak i djelatnicima CorvusPay sustava. Izolirana jezgra samostalno prenosi i upravlja osjetljivim podacima, čuvajući ih pri tom potpuno sigurnima. Formular za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korištenjem kriptografskog uređaja certificiranog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahtjeve vezane uz sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih kartičnih brandova, odnosno posluje sukladno normi – PCI DSS Level 1 – najviši sigurnosni standard industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program bankakorisnika uz valjanost same kartice dodatno potvrđuje i identitet korisnika pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankovnom tajnom i tretira ih u skladu s tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namijenjene. Korisnikovi osjetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost zajamčena je najmodernijim zaštitnim mehanizmima. Prikupljaju se samo podaci nužni za obavljanje posla sukladno propisanim zahtjevnim procedurama za on-line plaćanje. Sigurnosne kontrole i operativne procedure primijenjene na infrastrukturu GIR d.o.o. osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sustava. Uz to održavanjem stroge kontrole pristupa, redovitim praćenjem sigurnosti i dubinskim provjerama za sprječavanje ranjivosti mreže te planskim provođenjem odredbi o informacijskoj sigurnosti trajno održavaju i unaprjeđuju stupanj sigurnosti sustava zaštitom kartičnih podataka korisnika.


VI. DOSTAVA NARUČENIH PROIZVODA

 • Dostava proizvoda moguća je u Republici Hrvatskoj ili izvan Republike Hrvatske (kurirska-dostavna služba GLS i DHL).
 • Dostava proizvoda izvan Republike Hrvatske moguća je u sljedećim državama: Austrija, Belgija, Bugarska, Cipar, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Mađarska, Malta, Monaco, Nizozemska, Njemačka, Poljska, Portugal, Rumunjska, San Marino, Slovačka, Slovenija, Španjolska, Švedska, Velika Britanija.
 • Za određene proizvode koji će biti posebno naznačeni ili će se nalaziti unutar određenih grupa/kategorija dostava je moguća samo za korisnike unutar određenih područja odnosno zemalja.
 • Za narudžbu u vrijednosti od 350,00 HRKi većoj dostava se obavlja besplatno na području Republike Hrvatske, a za narudžbe ispod tog iznosa dostava unutar Republike Hrvatske naplaćuje se prema obračunu koji će biti prikazan prilikom procesa naručivanja proizvoda.
 • Za proizvode vrijednosti 1.200,00 HRK i većoj dostava se obavlja besplatno na području izvan Republike Hrvatske, a za proizvode ispod tog iznosa dostava izvan Republike Hrvatske naplaćuje se prema obračunu koji će biti prikazan prilikom procesa naručivanja proizvoda.
 • U cijenu dostave nisu uključeni troškovi uvoznog carinjenja, pristojbi i ostalih eventualnih upravnih i poreznih davanja u zemlji u koju se dostava obavlja. Korisnik (kupac) preuzima obvezu uvoznog carinjenja i snosi troškove pristojbi i ostalih upravnih i poreznih davanja.
 • Nakon što GIR d.o.o. potvrdi narudžbu, dostava proizvoda će se na području Republike Hrvatske izvršiti unutar nekoliko radnih dana, a o čemu će korisnik (kupac) putem e-maila biti obaviješten po zaključenju narudžbe. Za dostavu proizvoda izvan Republike Hrvatske, korisnik (kupac) bit će obaviješten o očekivanom vremenskom periodu dostave po zaključenju narudžbe. Za sva pitanja vezana za očekivano trajanje dostave proizvoda korisnik (kupac) se prethodno može obratiti GIR d.o.o. na e-mail info@karlictartufi.hr ili telefonski na broj 052/667-304.
 • U slučaju predviđenog kašnjenja isporuke radi više sile i/ili bez krivnje GIR d.o.o., te ukoliko iz bilo kojeg razloga korisnik (kupac) nije dostupan na kontakte koji je naveo prilikom procesa narudžbe kako bi ga se o istome obavijestilo, GIR d.o.o. ne odgovara za kašnjenje isporuke.
 • Korisniku će proizvodi biti isporučeni na adresu dostave koja je navedena prilikom procesa narudžbe, a ukoliko korisnik (kupac) nije osobno dostupan ili ne prima dostavu na adresu koju je naveo kao adresu dostave bit će mu ostavljena poruka s brojem kojeg će moći kontaktirati ili se dostava može preuzeti od strane druge osobe (punoljetni član domaćinstva, ovlaštena osoba od strane korisnika) uz predočenje osobnog identifikacijskog dokumenta.
 • Ukoliko korisnik odbije primiti pošiljku zbog utvrđenih i vidljivih oštećenja na transportnim pakiranjima, dužan je ispuniti odgovarajući obrazac dostavne-kurirske službe u vezi oštećenih pošiljaka, te putem e-mail-a odmah, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana obavijestiti GIR d.o.o. da li želi ponovljenu isporuku ili povrat novca. Po primitku reklamirane pošiljke i odgovarajućeg obrasca, GIR d.o.o. se obvezuje na zahtjev korisnika izvršiti ponovljenu dostavu ukoliko se radi o proizvodu koji se nalazi na zalihama kod GIR d.o.o. ili će GIR d.o.o. na zahtjev korisnika izvršiti povrat novca.
 • Za korisnike (kupce) koji imaju prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske, i plaćaju u valuti koja nije hrvatske kuna (HRK) sva plaćanja biti će izvršena u hrvatskim kunama (HRK), a iznos za koji će biti terećena vaša kreditna kartica dobiva se kroz konverziju cijene iz eura (€) u hrvatske kune (HRK) prema važećoj tečajnoj listi Hrvatske Narodne banke.
 • Prilikom naplate kreditnom karticom korisnika isti se iznos pretvara u lokalnu valutu korisnika prema važećoj tečajnoj listi udruženja kartičara.
 • Kao rezultat pretvaranja cijene, postoji mogućnost male razlike iznosa u odnosu na originalnu cijenu istaknutu na internetskoj stranici GIR d.o.o.

  VII. OTKAZIVANJE, RASKID UGOVORA, PRIGOVORI

 • Sukladno članku 79. Zakona o zaštiti potrošača, kupac ima pravo ne navodeći za to razloge, jednostrano raskinuti ugovor sklopljen izvan poslovnih prostorija ili sklopljen na daljinu u roku od četrnaest (14) dana. Predmetni rok počinje teči od dana kad je kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane kupca, a koja nije prijevoznik, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed.
 • Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid ugovora obavijestiti trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora ili putem bilo koje druge nedvosmislene izjave kojom izražava svoju volju da raskine ugovor, upućene ili na adresu društva GIR d.o.o., Paladini 14, 52420 Buzet ili elektroničkom poštom na adresu: info@karlictartufi.hr.
 • Kupac je dužan izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je obavijestio trgovca o svojoj odluci da raskine ugovor, te pošiljku nasloviti na: GIR d.o.o., Paladini 14, 52420 Buzet.
 • Kupac je dužan snositi izravne troškove povrata robe. Trgovac se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od četrnaest (14) dana po primitku pismene obavijesti o raskidu ugovora. Trgovac nije dužan izvršiti povrat plaćenog prije nego mu roba isporučena kupcu bude vraćena.
 • Trgovac se obvezuje izvršiti povrat plaćenoga služeći se istim sredstvima plaćanja kojima se koristio kupac prilikom plaćanja osim ako kupac izričito ne pristane na neko drugo sredstvo plaćanja, te uz pretpostavku da kupac ne bude obvezan platiti nikakve dodatne troškove za takav povrat.
 • Kupac je sukladno članku 84. stavak 6. Zakona o zaštiti potrošača odgovoran za svako umanjenje vrijednosti kupljenog proizvoda koje je rezultat rukovanja kupljenim proizvodom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.
 • Svoje pisane prigovore na proizvode ili usluge GIR d.o.o. Kupci mogu predati neposredno u poslovnim prostorima na adresi sjedišta GIR d.o.o. ili poslati pisano na adresu sjedišta GIR d.o.o. ili elektroničkom poštom na adresu: info@karlictartufi.hr. GIR d.o.o. je dužan bez odgađanja potvrditi da je pisani prigovor korisnika (kupca) primio, a najkasnije u roku od petnaest (15) dana od dana zaprimanja pisanog prigovora na isti odgovoriti.
Obrazac za Jednostrani raskid Ugovora preuzmite ovdje.

VIII. OSTALI UVJETI

 • Ovi Opći uvjeti sačinjeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i drugim propisima Republike Hrvatske.
 • GIR d.o.o. ne snosi odgovornost za eventualnu štetu koja može nastati korisniku i trećim osobama, u vezi s upotrebom ili zlouporabom korištenja WEBSHOP usluge, ako predmetna šteta nije nastala krivnjom GIR d.o.o.
 • GIR d.o.o. ne snosi odgovornost za bilo koju štetu koja bi mogla nastati zbog prekida internetske veze prilikom korištenja WEBSHOP usluge.
 • Na korištenje WEBSHOP usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona i propisa koji se odnose na pružanje i korištenje takvih vrsta usluga.
 • Na korištenje WEBSHOP usluga primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o zaštiti potrošača.
 • U ime i za račun maloljetnika ili potpuno poslovno nesposobne osobe mogu sklopiti samo njihovi zakonski zastupnici, a djelomično poslovno sposobne osobe samo uz suglasnost zakonskog zastupnika.
 • GIR d.o.o. zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete bez prethodne najave. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno WEBSHOP usluge provjeriti važeće Opće uvjete. Važeći opći uvjeti bit će objavljeni na web stranicama.
 • Za korištenje WEBSHOP usluge važeći su Opći uvjeti na snazi u trenutku primitka kupoprodajne cijene.
 • Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih Općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Pazinu (Republika Hrvatska).
 • U slučaju spora mjerodavno je materijalno pravo Republike Hrvatske.
 • Platformi za rješavanje potrošačkih sporova putem interneta kupac može pristupiti putem ove poveznice.
 • Za bilo kakva pitanja i nejasnoće, korisnik upite može postaviti putem e-maila: info@karlictartufi.hr ili se obratiti telefonskim putem na broj: 052/667-304.


IX. PRAVILA O KORIŠTENJU KOLAČIĆA

 • Kolačiće GIR d.o.o. upotrebljava kada korisnik posjeti web stranicu www.karlictartufi.shop. Postoje četiri glavne vrste kolačića.
 • Nužni kolačići – ovi kolačići omogućuju navigaciju internet stranicom www.karlictartufi.shop i korištenje njezinih mogućnosti, kao što su “Dodaj u vrećicu” i “Spremi za kasnije”. Oni ne mogu biti isključeni.
 • Analitički kolačići – ovi kolačići omogućuju mjerenje i analizu načina na koji korisnici koriste internet stranicu www.karlictartufi.shop, kako bi bila poboljšana njezina funkcionalnost i iskustvo korisnika.
 • Kolačići preferenci kupaca – kada korisnik pregledava ili kupuje na www.karlictartufi.shop, ovi kolačići zapamtit će preference korisnika (npr. jezik ili lokacija), tako da iskustvo korisnika čini jedinstvenim i ugodnim.
 • Ciljani ili oglašivački kolačići – ovi kolačići koriste se za isporuku oglasa koji su relevantni za korisnika. Oni također ograničavaju broj prikazanih oglasa i pomažu izmjeriti učinkovitost marketinških kampanja s kojima GIR d.o.o. surađuje.
 • Koristeći stranicu GIR d.o.o., korisnik pristaje na to da će GIR d.o.o. staviti ove vrste kolačića na uređaj korisnika i pristupiti im kada korisnik posjeti stranicu u budućnosti. GIR d.o.o. napominje da, brisanjem ili onemogućavanjem budućih kolačića, korisničko iskustvo može biti zahvaćeno i možda korisnik neće moći iskoristiti određene funkcije internet stranice www.karlictartufi.shop.
 • U bilo kojem trenutku korisnik može podesiti postavke kolačića – isključiti ili uključiti određenu vrstu kolačića klikom na “Upravljajte pristankom” u donjem dijelu stranice.

Košarica

0

Nema proizvoda u košarici.

[]